Reydams Gaston

Half-back uit de beginperiode van de FCM, had z’n plaats in de ploeg tijdens het eerste seizoen 1905-1906.
Was er in oktober 1904 ook bij tijdens de oprichting van de club in Cave de Munich en was een jaar later
ook één van de stuwende krachten achter ledenwerving zodat het voortbestaan van de pas opgerichte
club gegarandeerd kon worden.
Toen eind 1905 het nieuwe terrein aan de Vaart bespeelbaar gemaakt moest worden,
gebruikte Reydams fabrieksafval van z’n gasfabriek om het veld droog te leggen.