tijdstip van de doelpunten

2023-2024
tijdstip voor % tegen %
0-15’ 2 5,13 5 14,7
16’-30’ 2 5,13 6 17,65
31’-45’ 8 20,51 6 17,65
eerste helft 12 30,77 17 50
46’-60’ 4 10,26 5 14,7
61’-75’ 7 17,95 5 14,7
76’-90’ 16 41,02 7 20,6
tweede helft 27 69,23 17 50
totaal 39 100% 34 100%
Pas op de vijfde speeldag keeg KVM goals tegen in de eerste helft.
Pas op de achtste speeldag kreeg KVM een goal tegen in het openingskwartier.
Pas op de tiende speeldag kreeg KVM een goal tegen in het slotkwartier.
Pas op de vijftiende speeldag scoorde KVM voor het eerst in het eerste half uur (6′ en 16′).
Na speeldag 25, 26 en 27 waren de tegengoals perfect verdeeld: 5 in elk kwartier.
De tegengoals werden perfect verdeeld over beide helften.
Zelf scoorde KV dubbel zo veel in de tweede helft dan in de eerste, dat telt ook elk kwartier.
KV scoorde amper 10% van z’n goals in het eerste half uur en meer dan 40% in het laatste kwartier.

 

2022-2023
tijdstip voor % tegen %
0-15’ 5 11,36% 7 11,11%
16’-30’ 5 11,36% 7 11,11%
31’-45’ 13 29,55% 12 19,05%
eerste helft 23 52,27% 26 41,27%
46’-60’ 6 13,63% 12 19,05%
61’-75’ 7 15,91% 15 23,81%
76’-90’ 8 18,18% 10 15,87%
tweede helft 21 47,73% 37 58,73%
totaal 44 100,00% 63 100,00%
Pas op de vijfde speeldag kreeg KVM een doelpunt tegen in de tweede helft.
Pas op de zevende speeldag scoorde KVM een doelpunt in het eerste half uur.
Pas op de elfde speeldag kon KVM scoren in het eerste kwartier.
Pas op de vijftiende speeldag slikte KVM een tegengoal in het eerste kwartier.
Het eerste half uur van de wedstrijd ging meestal gelijk opgaand.
De forfaitdoelpunten van op Charleroi zijn niet meegeteld in deze statistieken
Het liep vooral in de tweede helft mis voor KVM, daar incasseerde het bijna 60% van z’n tegengoals.
Behalve in het slotkwartier van de eerste helft kreeg KVM in elk kwartier meer goals binnen dan dat het zelf scoorde.

 

2021-2022
tijdstip voor % tegen %
0-15’ 11 19,30% 6 10,71%
16’-30’ 10 17,54% 5 8,93%
31’-45’ 11 19,30% 9 16,07%
eerste helft 32 56,14% 20 35,71%
46’-60’ 12 21,05% 12 21,43%
61’-75’ 7 12,28% 8 14,29%
76’-90’ 6 10,53% 16 28,57%
tweede helft 25 43,86% 36 64,29%
totaal 57 100,00% 56 100,00%
Pas op speeldag 14 kreeg KV voor het eerst een goal tegen in het slotkwartier van de eerste helft.
De 5 tegendoelpunten in de forfaitnederlaag op Oud-Heverlee Leuven zijn hier niet meegeteld.
De eerste helft was overduidelijk voor KVM, daar scoorde het in elk kwartier meer dan de tegenstander.
In de tweede helft was het net omgekeerd, daar incasseerde het bijna in elk kwartier meer goals.
Vlak na de rust viel het nog mee, in het openingskwartier van de tweede helft scoorde KV zelfs het beste.
Het slotkwartier was echter dramatisch met amper 10 goals gemaakt en 16 tegen!

 

2020-2021
tijdstip voor % tegen %
0-15’ 4 7,41% 8 14,81%
16’-30’ 10 18,52% 5 9,26%
31’-45’ 8 14,81% 6 11,11%
eerste helft 22 40,74% 19 35,19%
46’-60’ 8 14,81% 12 22,22%
61’-75’ 9 16,67% 15 27,78%
76’-90’ 15 27,78% 8 14,81%
tweede helft 32 59,26% 35 64,81%
totaal 54 100% 54 100%
Pas op de vierde speeldag een tegendoelpunt in de eerste helft
Pas op de zesde speeldag een tegendoelpunt in het eerste half uur
Pas op de elfde speeldag een eerste tegendoelpunt in het tweede kwartier.
Pas op veertiende speeldag in het tweede kwartier van de match kunnen scoren.
Er werd duidelijk meer gescoord in de tweede helft, zowel voor als tegen.
KVM scoorde het meeste goals in het slotkwartier en het minste in het openingskwartier.
Zelf was KVM het kwetsbaarst in het eerste half uur na de rust, daarin slikte het exact de helft van z’n tegengoals.

 

2019-2020
tijdstip voor % tegen %
0-15’ 6 13% 4 9,30%
16’-30’ 4 9% 7 16,30%
31’-45’ 8 17% 7 16,30%
eerste helft 18 39% 18 42%
46’-60’ 7 15% 3 7%
61’-75’ 9 20% 7 16%
76’-90’ 12 26% 15 35%
tweede helft 28 61% 25 58%
totaal 46 100% 43 100%
Er werd meer gescoord in de tweede helft, zowel voor als tegen.
In die tweede helft werd dan ook het meeste gescoord in het slotkwartier.
In het slotkwartier incasseerde KVM een extreem hoog percentage van het aantal tegengoals: 35 %.
In het laatste half uur incasseerde Malinwa meer dan de helft van z’n tegendoelpunten: 51 %.
Vlak na de rust was dan weer het beste kwartier wat tegengoals betreft: 7 %.
Alleen in het slotkwartier van de tweede helft en in het midden van de eerste helft scoorde KV niet meer dan de tegenstander.
Vlak na de rust was het doelpuntensaldo het beste: plus 4.
Pas op de vijfde speeldag incasseerde KV een tegendoelpunt in de tweede helft.
Pas op tiende speeldag kon KV vlak voor de rust scoren.
Pas op de twaalfde speeldag incasseerde voor het eerst een goal in het openingskwartier van de tweede helft.
Pas op de veertiende speeldag kon KV scoren in het openingskwartier, en dan was het nog in de vijftiende minuut zelf.
Ook pas op de veertiende speeldag incasseerde Malinwa een tegengoal in het openingskwartier.

 

2018-2019
tijdstip voor % tegen %
0-15’ 7 12,28% 4 15,39%
16’-30’ 8 14,04% 2 7,69%
31’-45’ 11 19,30% 4 15,39%
eerste helft 26 45,61% 10 38,46%
46’-60’ 14 24,56% 4 15,39%
61’-75’ 5 8,77% 6 23,08%
76’-90’ 12 21,05% 6 23,08%
tweede helft 31 54,39% 16 61,55%
totaal 57 100% 26 100%
Er werd meer gescoord in de tweede helft, zowel voor als tegen.
Vlak na de rust scoorde KV het meeste goals, in het volgende kwartier het minste.
In het laatste half uur incasseerde KV het meeste goals, in het tweede kwartier het minste.
In het eerste kwartier van de tweede helft is het doelpuntensaldo het hoogste: plus tien.
Alleen in het tweede kwartier van de tweede helft scoorde KV niet meer dan haar tegenstander.

 

2017-2018
tijdstip voor % tegen %
0-15’ 7 22,58 7 14,28
16’-30’ 2 6,45 9 18,37
31’-45’ 8 25,81 12 24,49
eerste helft 17 54,84 28 57,14
46’-60’ 3 9,68 8 19,33
61’-75’ 5 16,13 4 8,16
76’-90’ 6 19,35 9 18,37
tweede helft 14 45,16 21 42,86
totaal 31 100% 49 100%
KV scoorde pas op de 25ste speeldag een goal in de tweede kwartier van de match.
Dat kwartier was ook het slechtste van alle 6:  2 goals voor tegenover 9 geïncasseerd.
Alleen in het vijfde kwartier van de match scoorde KV meer dan de tegenstander.
Er werd het meeste gescoord in de eerste helft, zowel voor als tegen.
Vlak voor de rust scoorde KV het meeste, namelijk éénvierde van haar doelpunten.
In dat derde kwartier kreeg het ook het meeste doelpunten binnen, ook bijna éénvierde van het totaal.

 

2016-2017
tijdstip voor % tegen %
0-15’ 5 12,2 5 13,89
16’-30’ 6 14,63 7 19,44
31’-45’ 9 21,95 6 16,67
eerste helft 20 48,78% 18 50%
46’-60’ 4 9,76 7 19,44
61’-75’ 3 7,32 3 8,33
76’-90’ 14 34,14 8 22,23
tweede helft 21 51,22% 18 50%
totaal 41 100% 36 100%
KV incasseerde pas op de achtste speeldag een tegengoal in de tweede helft.
KV scoorde het meest in het slotkwartier van de match,
in die periode incasseerde KV ook het meeste doelpunten (net zoals vorig seizoen).
Wat eerste en tweede helft betreft, incasseerde KV in beide helften evenveel goals en scoorde het
in de tweede helft één goaltje meer dan in de eerste helft!

 

2015-2016
tijdstip
voor
%
tegen
%
0-15’
10
20,83
4
8
16’-30’
3
6,25
6
12
31’-45’
5
10,42
5
10
eerste helft
18
37,5
15
30
46’-60’
11
22,92
9
18
61’-75’
7
14,58
12
24
76’-90’
12
25
14
28
tweede helft
30
62,5
35
70
totaal
48
100%
50
100%
KV scoorde het meest in het slotkwartier van de match.
In die periode incasseerde KV er ook het meeste doelpunten.
In totaal werd er in de tweede helft meer gescoord dan in de eerste, zowel voor als tegen.

 

2014-2015
tijdstip voor % tegen %
0-15’ 2 5,41% 5 12,82%
16’-30’ 6 16,22% 4 10,26%
31’-45’ 7 18,92% 6 15,39%
eerste helft 15 40,54% 15 38,46%
46’-60’ 10 27,03% 5 12,82%
61’-75’ 3 8,11% 7 17,95%
76’-90’ 9 24,32% 12 30,77%
2de helft 22 59,46% 24 61,54%
totaal 37 100% 39 100%
Pas op de 9de speeldag scoorde KV een goal in het eerste kwartier van de match.
Pas op de 14de speeldag incasseerde KV een goal in het  middenste kwartier van de eerste helft.
In de eerste helft zijn de goals voor en de goals tegen (net zoals vorig seizoen!) in evenwicht.
Zowel voor als tegen vielen er meer goals in de tweede helft dan in de eerste helft.
Vooral het hoge aantal tegengoals in het slotkwartier van de match is frappant.

 

2013-2014
tijdstip voor % tegen %
0-15’ 4 11,77 4 7,84
16’-30’ 7 20,59 4 7,84
31’-45’ 4 11,77 7 13,73
eerste helft 15 44,12 15 29,41
46’-60’ 6 17,65 8 15,69
61’-75’ 5 14,71 6 11,76
76’-90’ 8 23,53 22 43,14
2de helft 19 55,88 36 70,59
totaal 34 100% 51 100%
Pas op de 10de speeldag scoorde KV een goal in het laatste kwartier van de match,
terwijl KV in die periode zelf het meeste goals incasseerde.
Pas op de 22ste speeldag scoort KV een goal in het slotkwartier van de eerste helft.
In de eerste helft zijn goals voor en goals tegen in evenwicht.
In totaal vielen er veel meer doelpunten in de tweede helft dan in de eerste helft.
In het laatste kwartier van de match vielen zelfs evenveel goals als in de hele eerste helft!
Vooral het hoge aantal tegengoals in het slotkwartier van de match is frappant.

 

2012-2013
tijdstip voor % tegen %
0-15’ 8 18,18% 3 7,14%
16’-30’ 2 4,55% 6 14,29%
31’-45’ 8 18,18% 7 16,67%
eerste helft 18 40,91% 16 38,10%
46’-60’ 8 18,18% 6 14,29%
61’-75’ 7 15,91 11 26,19%
76’-90’ 11 25% 9 21,43%
2de helft 26 59,09% 26 61,91%
totaal 44 100% 42 100%
in de tweede helft waren de goals vóór en tegen in evenwicht
zowel vóór als tegen werd er duidelijk meer gescoord in de tweede helft
pas op de dertiende speeldag incasseerde KV een doelpunt in het aanvangskwartier
Malinwa scoorde duidelijk het meeste in het slotkwartier en verdedigde het beste in het begin
KV scoorde in elk kwartier meer dan goals dan de tegenstander, behalve in het middenste kwartier van elke helft

 

2011-2012
tijdstip voor % tegen %
0-15’ 4 10 8 16
16’-30’ 6 15 5 10
31’-45’ 4 10 4 8
eerste helft 14 35 17 34
46’-60’ 9 22,50 9 18
61’-75’ 7 17,50 10 20
76’-90’ 10 25 14 28
2de helft 26 65 33 66
totaal 40 100 50 100
in de tweede helft werd dubbel zoveel gescoord als in de eerste helft, zowel voor als tegen 
in het slotkwartier werden de meeste goals gemaakt, zowel voor als tegen
in het kwartier voor de rust werden het minste goals gemaakt
alleen in het tweede kwartier van de eerste helft scoorde KV meer dan z’n tegenstander

 

2010-2011
tijdstip voor % tegen %
0-15’ 5 14,706 4 13,33
16’-30’ 4 11,765 2 6,67
31’-45’ 4 11,765 7 23,33
eerste helft 13 38,235 13 43,33
46’-60’ 4 11,765 2 3,67
61’-75’ 4 11,765 8 26,67
76’-90’ 13 38,235 7 23,33
2de helft 21 61,765 17 56,67
totaal 34 100 30 100
ruim 60 % van de gescoorde goals in de tweede helft
bijna 40% van de gescoorde goals in het slotkwartier
in de eerste helft voor en tegengoals in evenwicht
net zoals vorig seizoen vielen bijna 60 % van alle doelpunten na de rust
al na 4 speeldagen had KV in elk kwartier gescoord
pas op de vierde speeldag een goal tegen in de tweede helft
vorig seizoen kreeg KV pas op de vierde speeldag een goal tegen in de eerste helft

 

2009-2010
tijdstip voor % tegen %
0-15’ 5 13,89 6 12,77
16’-30’ 6 16,67 4 8,50
31’-45’ 8 22,22 6 12,77
eerste helft 19 52,78 16 34,04
46’-60’ 4 11,11 7 14,89
61’-75’ 8 22,22 10 21,28
76’-90’ 5 13,89 14 29,79
2de helft 17 47,22 31 65,96
totaal 36 100 47 100
in de tweede helft bijna het dubbel aantal tegendoelpunten dan in de eerste helft
zelf scoren gebeurde in de eerste helft dan weer iets meer dan in de tweede helft
bijna 60 % van alle doelpunten vielen na de rust
pas op de vierde speeldag een goal tegen in de eerste helft
pas op de veertiende speeldag een goal tegen in het tweede kwartier van de eerste helft

 

2008-2009
tijdstip voor % tegen %
0-15’ 4 08,70 6 11,54
16’-30’ 11 23,91 9 17,31
31’-45’ 5 10,87 8 15,38
eerste helft 20 43,48 23 44,23
46’-60’ 11 23,91 16 30,77
61’-75’ 6 13,04 3 05,77
76’-90’ 9 19,57 10 19,23
2de helft 26 56,52 29 55,77
totaal 46 100 52 100
pas op de 8ste speeldag scoort Malinwa na de 60ste minuut
het hoogst aantal tegengoals valt vooral in het eerste kwartier na de rust
ook het totaal aantal doelpunten was het hoogst vlak na de pauze
opvallend dat in het tweede kwartier na de rust het minst werd gescoord
van de 29 tegendoelpunten in het tweede werden er slechts 3 gescoord in het tweede kwartier

 

2007-2008
tijdstip voor % tegen %
0-15’ 8 17,78 10 19,23
16’-30’ 5 11,11 8 15,38
31’-45’ 7 15,56 8 15,38
eerste helft 20 44,45 26 50
46’-60’ 8 17,78 9 17,31
61’-75’ 9 20 8 15,38
76’-90’ 8 17,78 9 17,31
2de helft 25 55,55 26 50
totaal 45 100 52 100
pas op de 8ste speeldag kon KV voor het eerst scoren in de eerste helft
tegendoelpunten vielen evenveel in de eerste als in de tweede helft

 

2006-2007
tijdstip voor % tegen %
0-15’ 8 12,50 4 11,11
16’-30’ 10 15,60 6 16,67
31’-45’ 8 12,50 9 25,00
eerste helft 26 40,60 19 52,78
46’-60’ 11 17,20 5 13,88
61’-75’ 14 21,90 6 16,67
76’-90’ 13 20,30 6 16,67
2de helft 38 59,40 17 47,22
totaal 64 100 36 100
KV scoorde het meeste in de tweede helft, tegendoelpunten meer in de eerste
KV scoorde het het meeste in het tweede kwartier van de tweede helft
tegendoelpunten vielen het vaakst in het kwartier vóór de rust

 

2005-2006
tijdstip voor % tegen %
0-15’ 5 13,17 4 9,09
16’-30’ 3 7,89 9 20,45
31’-45’ 9 23,68 8 18,19
eerste helft 17 44,74 21 47,73
46’-60’ 6 15,79 7 15,91
61’-75’ 6 15,79 4 9,09
76’-90’ 9 23,68 12 27,27
2de helft 21 55,26 23 52,27
totaal 38 100 44 100
de meeste doelpunten vielen in de tweede helft, zowel voor als tegen
KV scoorde het telkens best in het laatste kwartier van beide helften
tegendoelpunten vielen het vaakst in het slotkwartier

 

2004-2005
tijdstip voor % tegen  
0-15’ 6 8,50 3 9
16’-30’ 6 8,50 5 14
31’-45’ 14 20 5 14
eerste helft 26 37 13 37
46’-60’ 13 18 6 17
61’-75’ 13 18 9 26
76’-90’ 19 27 7 20
2de helft 45 63 22 63
totaal 71 100 35 100
in de tweede helft vielen de meeste doelpunten, zowel voor- als tegengoals
Malinwa scoorde zelf het beste in het slotkwartier
het meeste tegendoelpunten werden geïncasseerd in het tweede kwartier van de 2de helft
in elke periode scoorde KV meer dan de tegenstander

 

2003-2004
tijdstip voor % tegen %
0-15’ 5 10,87 3 13,04
16’-30’ 8 17,39 6 26,09
31’-45’ 6 13,04 0 0
eerste helft 19 41,3 9 39,13
46’-60’ 9 19,57 5 21,74
61’-75’ 7 15,22 4 17,39
76’-90’ 11 23,91 5 21,74
2de helft 27 58,7 14 60,87
totaal 46 100% 23 100%
in de tweede helft vielen de meeste doelpunten, zowel voor als tegengoals
Malinwa scoorde zelf het beste in het slotkwartier (bijna 1 op 4)
het meeste tegendoelpunten werden geïncasseerd tussen de 15de en de 31ste min. (>25 %)
opvallend: in het laatste kwartier van de 1ste helft slikte KV geen doelpunten

 

2002-2003
tijdstip voor % tegen %
0-15’ 2 8,33 9 9,89
16’-30’ 5 20,83 14 15,38
31’-45’ 3 12,5 20 21,98
eerste helft 10 41,66 43 47,25
46’-60’ 4 16,67 15 16,48
61’-75’ 4 16,67 13 14,29
76’-90’ 6 25 20 21,98
2de helft 14 58,34 48 52,75
totaal 24 100 91 100
KVM scoorde het best in de 2de helft en het meeste van z’n goals in het laatste kwartier
tegendoelpunten vielen er ongeveer evenveel in beide helften en meestal op het einde